Cách gửi Email đòi nợ giúp bạn thu hồi nợ nhanh chóngNgày Đăng: 03.05.2018

Các khoản nợ luôn là vấn đề đau đầu cho các doanh nghiệp, bạn có thể tìm cách giải quyết bằng nhiều phương pháp nhưng bạn cần quan tâm đến từ những điều nhỏ nhất như gửi Email trong quá trình thu nợ nội bộ của doanh nghiệp. Đây tưởng chừng là điều nhỏ nhặt nhưng tầm quan trọng của những lá thư Email trong ngành dịch vụ luôn là những bài học đắt giá nếu doanh nghiệp không quan tâm đúng mực, đặc biệt là những email thu hồi nợ.

Các khoản nợ luôn là vấn đề đau đầu cho các doanh nghiệp, bạn có thể tìm cách giải quyết bằng nhiều phương pháp nhưng bạn cần quan tâm đến từ những điều nhỏ nhất như gửi Email trong quá trình thu nợ nội bộ của doanh nghiệp. Đây tưởng chừng là điều nhỏ nhặt nhưng tầm quan trọng của những lá thư Email trong ngành dịch vụ luôn là những bài học đắt giá nếu doanh nghiệp không quan tâm đúng mực, đặc biệt là những email đòi nợ.

 

 Email lời nhắc trước khi trả tiền

Bạn nên nhắc nhở khách hàng trả tiền cho doanh nghiệp bạn một vài ngày trước khi đến hạn thanh toán và nhắc họ số dư nợ phải trả cho tài khoản của họ. Thông thường, có thể là 3-5 ngày trước ngày đến hạn thu hồi nợ.  Đây là giai đoạn bạn nên lịch sự đề cập để nợ của khách hàng tiến hành thanh toán đúng hạn.

 Email lời nhắc trước khi trả tiền
 Email lời nhắc trước khi trả tiền

 

Nội dung thư gửi cần ngắn gọn, súc tích đồng thời đảm bảo sự rõ ràng về những gì bạn muốn truyền tải. Thông tin về số tiền nợ chính xác, số hoá đơn và ngày đến hạn. Vì đây là email nhắc nhở, bạn không cần phải cảnh báo họ về bất kỳ hình phạt nào. 

 

Thư nhắc nhở quá hạn

Chắc chắn các hoá đơn đã vượt quá thời hạn thanh toán và doanh nghiệp bạn cần theo dõi các hồ sơ nợ này ngay lập tức. Trong vòng 2-3 ngày làm việc, Email lời nhắc quá hạn để thu hồi nợ cần được gửi, nhắc nhở khách hàng về số dư nợ quá hạn với mức độ nghiêm trọng hơn. Khách hàng cần phải hiểu rằng đây là vấn đề nghiêm trọng và việc không trả tiền có nghĩa là tiền lãi, phí và dẫn đến hành động pháp lý. Nội dung của bức thư cần có giọng điệu nghiêm túc. Họ sẽ cần phải tôn trọng mức độ nghiêm trọng của tình hình và yêu cầu của doanh nghiệp bạn và nếu họ không có phản hồi tích cực, họ có thể sẽ không là nguồn khách hàng tiềm năng trong tương lai, thậm chí nguy cơ nợ xấu xuất hiện cho doanh nghiệp của bạn.

 

Thông báo Email cuối cùng

Nếu khách hàng không thanh toán, một email "Thông báo cuối cùng" được soạn thảo. Vì vậy, trong email này, bạn xác định rõ ràng về hậu quả của việc không thanh toán, bao gồm cả phí phạt. Doanh nghiệp bạn nêu rõ điều khoản và hóa đơn về khoản phí phạt hoặc kể cả phí pháp lý cho khách hàng của bạn trong trường hợp không thanh toán nợ. Những điều khoản này phải được rõ ràng và đồng ý bởi khách hàng của bạn. Doanh nghiệp bạn thực hiện nhanh trong giai đoạn này, nếu không thể giải quyết nổi, việc thuê ngoài một công ty thu hồi nợ là một giải pháp hữu hiệu cuối cùng.

 

Tương tác email trong quy trình đòi nợ nội bộ của doanh nghiệp luôn có vai trò quan trọng cho một doanh nghiệp kinh doanh. Việc tiếp cận email và đánh giá chúng sẽ dễ dàng cho doanh nghiệp bạn quyết định nhanh chóng thuê công ty đòi nợ bên ngoài trong trường hợp khách hàng nợ xấu không thanh toán.

 

 

Tin tức nổi bật

2017 © Doi No Tai Ga. All Rights Reserved.