Cách nhận biết dịch vụ đòi nợ thuê chuyên nghiệp và dịch vụ đòi nợ thuê trá hìnhNgày Đăng: 03.02.2018

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ được cấp giấy phép hoạt động, nhân viên của công ty phải thực hiện theo quy định mới tại dự thảo Nghị định bổ sung , sửa đổi. Cụ thể Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, vừa được Bộ Tài chính công bố và lấy ý kiến là nhân viên đòi nợ thuê cần chấp hành mặc đồng phục theo chuẩn, đeo thẻ như dân văn phòng. Đây là một trong những điểm mới trong quy định.

Những nghị định mới nhất cho các công ty đòi nợ thuê

Nghị định lần này cũng nêu rõ và đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tuân thủ cấp thẻ nhân viên cho từng nhân viên. Cụ thể, thẻ phải có rõ ảnh, họ tên được in rõ, nêu đích danh chức vụ của nhân viên được giao nhiệm vụ và nhất thiết phải được đóng dấu của doanh nghiệp đòi nợ.

 

nghị định mới cho công ty đòi nợ
Những nghị định mới nhất cho các dịch vụ đòi nợ thuê

 

Về đồng phục khi đi làm, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê còn phải có riêng mẫu thiết kế nhất định và mẫu đó phải được thông báo cho các cơ quan công an có thẩm quyền, cho chính quyền địa phương tại nơi doanh nghiệp hoạt động về việc sử dụng trang phục này sau đó mới  cấp trang phục cho từng nhân viên doanh nghiệp với. Đặc biệt khi kết thúc hoặc hết hạn hợp đồng lao động giữ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với người lao động, doanh nghiệp được yêu cầu cần tịch thu lại trang phục và thẻ đã cấp cho nhân viên.

 

Còn đối với các nhân viên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì dự thảo Nghị định cũng đề nghị thực hiện yêu cầu bắt buộc là phải mặc trang phục đã đăng kí, đeo thẻ nhân viên và quan trọng luôn có giấy giới thiệu khi thực hiện các hoạt động của dịch vụ đòi nợ

 

Công ty đồi nợ phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn phải tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế chiếu theo quy định của pháp luật về thuế ngành dịch vụ đòi nợ thuê đồng thời cần thực hiện các chế độ: kiểm toán,  kế toán, thống kê, báo cáo chiếu theo những quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu nợ thuê

 

công ty đòi nợ thuê
Các dịch vụ đồi nợ phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

 

Do trên thực tế việc hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ mang tính chất nhạy cảm, phạm vi hoạt động công khai trên thị trường so với các ngành dịch vụ khác của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vẫn còn nhiều hạn chế do đó các quy định đối với ngành dịch vụ này cần phải nghiêm khắc hơn từ cách thức hoạt động đến quần áo, biển hiệu. Ngoài ra khi thực hiện theo quy định mới, nhân viên đòi nợ sẽ có ưu thế phân biệt đặc điểm nhận dạng bên ngoài với các đối tượng xã hội đen để bắt cóc, tống tiền để đòi nợ…

Tin tức nổi bật

2017 © Doi No Tai Ga. All Rights Reserved.