Công ty đòi nợ thủ tục ký hợp đồng của công ty đòi nợNgày Đăng: 09.01.2018

Để thực hiện hợp tác với một công ty đòi nợ một cách hiệu quả nhất, hai bên cần đưa ra một hợp đồng đòi nợ với đầy đủ các điều kiện như đã thỏa thuận để tránh gây phiền phức trong quá trinh thu hồi nợ. Thủ tục kí hợp đồng đòi nợ chung có 3 giai đoạn sau:

 Gửi hồ sơ công nợ (bản photo) và Ký mẫu phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ thu nợ cho công ty đòi nợ

 Khi khách hàng đã đồng ý kí hợp đồng đòi nợ với một công ty đòi nợ thuê thì việc đầu tiên cần làm chuyển hồ sơ công nợ bản photo (có thể qua mail hoặc chuyển phát nhanh) và ký vào Phiếu “Đề nghị thực hiện dịch vụ và cung cấp thông tin” do chính công ty đó phát hành. Trong phiếu này khách hàng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan (thông tin về khả năng tài chính, tình trạng hoạt động kinh doanh, dự án,..); đồng thời khách hàng cần đưa ra một mức phí dịch vụ (dựa trên bảng phí DFC đã công bố trên website) để hai bên thỏa thuận

 

Phân tích, đánh giá hợp đồng và báo phí dịch vụ

cong ty doi no uy tin
Công ty đòi nợ thuê taiga

 

Đây là giai đoạn trước hợp đồng đòi nợ do công ty đòi nợ thuê thực hiện. Trên cơ sở thông tin trên phiếu đề nghị của khách hàng đồng thời căn cứ vào hồ sơ cung cấp, công ty đòi nợ sẽ tiến hành xác minh lại tình trạng hoạt động kinh doanh, khả năng thanh toán của khách nợ.

 Sau khi đã có đủ cơ sở thu hồi nợ và khách nợ có khả năng thanh toán, công ty đòi nợ sẽ gửi thông tin đánh giá về hồ sơ đòi nợ và báo phí dịch vụ bạn. 

 

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng đòi nợ giữa hai bên.

con ty doi no thue
Công ty đòi nợ thuê

 

 Sau khi khách hàng đã nhận được bản phân tích hồ sơ đòi nợ và bản báo phí dịch vụ thu nợ khó đòi cho khách hàng, công ty đòi nợ thuê sẽ cùng khách hàng đàm phán lại, thống nhất các điều khoản trong hợp đồng đòi nợ, quyền và nghĩa vụ mà hai bên sẽ phải làm trước trong và sau quá trình đòi nợ.
 

Sau khi hai bên thỏa thuận được các điều khoản của hợp đồng đòi nợ, công ty đòi nợ sẽ bắt đầu quá trình giải quyết và thu hồi nợ cho khách hàng

  Sauk hi thực hiện được 3 giai đoạn này, khách hàng có thể an tâm chờ đợi kết quả từ bên công ty đòi nợ thuê . Trong hợp đồng đòi nợ, khách hàng nên yêu cầu bên phía cán bộ thu hồi nợ thường xuyên cung cấp những thông tin về quy trình đòi nợ của công ty để có thể theo dõi công việc của công ty một cách rõ nhất đồng thời bạn cũng có thể năm bắt được thông tin về khách nợ của mình

>> Băng tải

Tin tức nổi bật

2017 © Doi No Tai Ga. All Rights Reserved.